Tomáše Bati 1041, 674 01, Třebíč | Telefon: +420 568 846 705 | Mobil: +420 777 044 432 | E-mail: elektro.ing.klima@email.cz

O nás

O nás
Firmu založil v roce 1992 ing. Josef Klíma. Hlavní náplní bylo provádění elektrických instalací, provoz a údržba veřejného osvětlení a servis světelné dopravní signalizace. Postupně byla firma nucena rozšířit svoji činnost v důsledku tlaku elektromontážních firem pocházejících z JE Dukovany. Začali jsme provádět kabelové rozvody NN včetně přípojek a kabelových spojek, dále stavby nových světelných dopravních signalizací pro města v CŘ a podnikat v oblasti autodopravy.

V současné době má naše firma 20 zaměstnanců. Provádíme zemní práce rýpadlo-nakladači Caterpillar a Volvo (svahovací lopata, bourací kladivo na rozbíjení kamene) pro tvorbu běžných zemních prací při výstavbě bazénů, komunikací, terénních úprav, výkopů základů, výkopů pro kanalizaci a ostatní sítě atd.
Dále vlastníme těžké pásové rýpadlo Caterpillar (včetně kladiva) pro náročnější stavby jako jsou výstavba a odbahňování rybníků, demolice budov, tvorba základů podsklepených objektů, výstavba komunikací, nakládka zeminy a kameniva atd.

Servis veřejného osvětlení prováděný montážními plošinami jsme postupně rozšířili na práce ve výškách pomocí montážních plošin s dosahem od 10 do 27 metrů výšky. K pracím s výškovými mechanismy řadíme i práce s autojeřábem.

V autodopravě provádíme ramenovými nakladači přistavování kontejnerů pro odvoz suti nebo komunálního odpadu. Dále nabízíme přepravu nadměrných nákladů podvalníkem Broshuis a přepravu sypkých materiálů vanou Panav.


Z realizovaných děl můžeme jmenovat:

  • stavbu rozvodů na ul. Sucheniova (Třebíč)
  • rekonstrukci části ulice Bráfova včetně semaforů (Třebíč)
  • stavbu veřejného osvětlení v ulici Rafaelova (Třebíč)
  • rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích V.Nezvala a Mezníkova (Třebíč)
  • výroba a provádění vánočních výzdob pro Třebíč a okolí
  • slavnostní nasvětlení zámku a baziliky sv. Prokopa v Třebíči
  • nasvětlení kostelů v Kralicích, Budišově a ve Starči.
 
ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o.
 


Naše prezentace v Evropské databance